»10th National Congress on Acoustics, İstanbul, December, 2013.

The final conference gathering of the year was held in İstanbul for TAKDER 2013. MEZZO members attended with great number of papers and presentations.

 

 

Avgın, Seda and Mehmet Caliskan, “Yerel ve doğal malzemelerle düz yüzeyli, ekolojk ve deliksiz ses yutucu bir malzeme geliştirilmesi”, 10th National Acoustics Congress, TAKDER, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16-17 December, 2013, İstanbul, Turkey.    

 

Su Gul, Zuhre, Mehmet Caliskan and Ayse Tavukcuoglu,“207-2011 onarımları sonrası Süleymaniye Camii’nin akustik özellikleri: ölçüm ve değerlendirmeler”, 10th National Acoustics Congress, TAKDER, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16-17 December, 2013, İstanbul, Turkey.

 

Odabas, Erinc, Ekim S. Bakirci and Mehmet Caliskan, “Bir kış sporları merkezinde enerji merkezi kaynaklı gürültünün haritalanması ve kontrolü”, 10th National Acoustics Congress, TAKDER, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16-17 December, 2013, İstanbul, Turkey.

 

Kandemir, M. Hakan and Mehmet Caliskan, “Halka şeklinde bir durağan dalga akustik levitasyon düzeneğinin tasarımı”, 10th National Acoustics Congress, TAKDER, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16-17 December, 2013, İstanbul, Turkey.

 

Ulusoy, Gokce, Ayse Tavukcuoglu and Mehmet Caliskan, “Tip proje spor salonlarındaki akustik özelliklerin çok amaçlı kullanımlar için iyileştirilmesi”, 10th National Acoustics Congress, TAKDER, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16-17 December, 2013, İstanbul, Turkey. 

 

Emekli, M. Akif, Ekim S. Bakirci and Mehmet Caliskan, “Marmaray raylı sistem projesi gürültü kontrol çalışmaları ve bariyer optimizasyonu”, 10th National Acoustics Congress, TAKDER, Yıldız Teknik Üniversitesi, 16-17 December, 2013, İstanbul, Turkey.