»New Regulation on Noise Protection for Buildings in Turkey

New Regulation on Noise Protection for Buildings has been published in Official Gazette of the Republic of Turkey in May, 31, 2017.

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 31 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170531-7.htm